25 mars 2020

Ändring: PLATSEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN FLYTTAD

Aktieägarna i OY FORCIT AB har kallats till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 1.4.2020 kl. 16.00.
Läs mera