Vi medverkar sedan länge i miljöarbetet. Vi har bland annat förbundit oss i programmet Responsible Care – Ansvar för morgondagen från och med 1992. Forcit är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1998.

Vi följer upp utsläpp och avfall, strävar till att minimera mängden och sortera avfallet. En viktig uppgift för vår produktutveckling är att utveckla säkra, högklassiga och konkurrenskraftiga produkter, som belastar miljön så lite som möjligt under sin livstid. Forcit är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Vit har åtagit oss att fortlöpande förbättra kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet.

responsible care