• Swedish

Anfo är en blandning av prillad ammoniumnitrat och brännolja. Anfo används som sprängämne vid massbrytning, utanför bebodda områden i pipladdningar och tunnelbrytningar. Anfo har utvecklats till flera olika kvaliteter förutom den vanliga Anfo.

Anfo up-hole (säcken med grönt botten) kan tack vare tillsatsämnen användas i uppåtriktade hål. Anfo up-hole används i huvudsak vid produktionsbrytning. (densitet c. 0,75-0,83 kg/dm3).

Anfo 800 (säcken med orange botten) avviker från Anfo på det sättet att dess specifika vikt är mindre, men å andra sidan är detonationshastigheten högre än för Anfo. Dessa egenskaper kan utnyttjas såväl i tunnel- som i ovanjordsbrytning. Fördelen är mindre överladdning och sålunda lägre sprängningskostnader (densitet c. 0,75-0,83 kg/dm3).