• Swedish

Kemix A är ett emulsionssprängämne med tillsats av aluminium, som har en ökande inverkan på explosionstemperaturen. Kemix A-patroner kan med fördel användas inom de flesta applikationer vid konventionella sprängningsarbeten, såväl som bottenladdning som pipladdning. Produktens höga detonationshastighet gör den till ett utomordentligt sprängämne i kombination med emulsion och Anfo.

Produktens mycket goda vattenresistans och specifika vikt gör Kemix A-patronen mycket lämpad för sprängningsarbeten, där sprängämnet blir utsatt för vatten. Kemix A är ett totalt vattenresistent och miljövänligt sprängämne med god köldtålighet. Patronerna kan laddas direkt i vattenhål. Om produkten ska laddas ner till vattenytan från avstånd längre än 10 m, rekommenderas att produkten firas ner. Kemix A-patroners största användningsdjup i vatten är 25m.