• Swedish

Kemix & Kemix A-rörladdningarna är emulsionsrörladdningar, med egenskaper som till största delen liknar Kemix A-patronernas. Kemix & Kemix A-rörladdningarna är ämnade för alla slag av bergsbrytning, där man vill ha en exakt mängd av sprängämne i borrhålet. De lämpar sig utmärkt för slät- och precisionsbrytning såväl vid ovanjordsbrytning som vid ortdrivning.

Kemix & Kemix A-rörladdningarna är vattenresistenta och köldtåliga. Kemix & Kemix A-rörladdningen tillverkas i sex olika storlekar för olika ändamål och de finns tillhanda även i versioner utan aluminiumtillsats. Tack vare utvidgningen i den ena ändan av röret, är rören lätta och snabba att koppla ihop. Rören kopplas tätt till varandra för att säkerställa att detonationen sker. Användningen förenklas av att de flesta rörstorlekar har en perforering i mitten, där röret kan kapas genom brytning. Till 17 mm:s Kemix-rörladdningen finns det även skarv- och spärrhylsor att få.

För initiering kan man använda sprängkapslar eller minst 10 grams detonerande stubin, t.ex. F-Cord 10. Ifall detonerande stubin används vid sidan av röret, måste en ögla läggas runt varje rör och tråden skall vara så tätt mot röret som möjligt. Då är detonationen säker. Vår tekniska kundtjänst ger gärna råd om frågor som gäller användningen av rören.