• Swedish

Kemiitti 510 och Kemiitti 610 är emulsionssprängämnen som utvecklats speciellt för ovanjordsbrytning. Vi levererar Kemiitti 510 och Kemiitti 610 till arbetsplatsen och pumpar produkten direkt i borrhålen. Vid andra typer av laddnings- och sprängningsarbeten på fältet kan man utnyttja Forcits mångsidiga laddningsservice.

Vid användning av Kemiitti–sprängämnen drar man nytta av den höga laddningsgraden, mindre borrmeter och laddningsarbetets hastighet. Kemiitti är totalt vattenresistent, så hålen behöver inte blåsas torra. När emulsionen är pumpad i borrhålet, avlägsnar den vattnet från hålet.

Tack vare modern teknik omvandlas emulsionen till sprängämne vid pumpningen, då känsliggörande ämnen tillsätts.

Det är möjligt att reglera Kemiittis egenskaper under laddningsarbetet. T.ex. genom att tillägga fasta ammoniumnitratprills kan sprängämnets gasvolym ökas. Avladdningen kan också bestämmas separat vid varje borrhål.

Av Kemiitti–sprängämnet tillverkas endast den mängd som behövs vid arbetsplatsen. Tack vare noggrant laddningsarbete och icke-lösbara ämnen, är miljöbelastningen marginell. Kemiittis användning producerar inga förpackningsavfall. Behovet att lagra sprängämnen på arbetsplatsen och transportera sprängämnet minskas märkbart.

Kemiitti 610 –emulsionen tillverkas till ett halvfabrikat i Vihtavuoris eller Kemis emulsionsfabrik och känsliggörs endast vid laddningen. Kemiitti 610–sprängämnet levereras alltid med bestämd tillsats av ammoniumnitrat d.v.s. ”prillad AN”. Mängden An-prills kan regleras vid arbetsplatsen och kan variera mellan 10—30 % beroende på sprängmålets behov. Kemiitti 610 levereras från stationerna i Kemi, Lapua och Tuusula, max 20 ton i taget. Kemiitti 610:s max leveransmängd varierar beroende på laddningsfordon.

Mer information fås av Forcits tekniska service.