• Swedish

Kemiitti 510 och Kemiitti 610 är emulsionssprängämnen som utvecklats speciellt för ovanjordsbrytning. Vi levererar Kemiitti 510 och Kemiitti 610 till arbetsplatsen och pumpar produkten direkt i borrhålen. Vid andra typer av laddnings- och sprängningsarbeten på fältet kan man utnyttja Forcits mångsidiga laddningsservice.

Vid användning av Kemiitti–sprängämnen drar man nytta av den höga laddningsgraden, mindre borrmeter och laddningsarbetets hastighet. Kemiitti är totalt vattenresistent, så hålen behöver inte blåsas torra. När emulsionen är pumpad i borrhålet, avlägsnar den vattnet från hålet.

Tack vare modern teknik omvandlas emulsionen till sprängämne vid pumpningen, då känsliggörande ämnen tillsätts.

Det är möjligt att reglera Kemiittis egenskaper under laddningsarbetet. T.ex. genom att tillägga fasta ammoniumnitratprills kan sprängämnets gasvolym ökas. Avladdningen kan också bestämmas separat vid varje borrhål.

Av Kemiitti–sprängämnet tillverkas endast den mängd som behövs vid arbetsplatsen. Tack vare noggrant laddningsarbete och icke-lösbara ämnen, är miljöbelastningen marginell. Kemiittis användning producerar inga förpackningsavfall. Behovet att lagra sprängämnen på arbetsplatsen och transportera sprängämnet minskas märkbart.

Kemiitti 510 -emulsionen tillverkas helt och hållet av råvarulösningar på laddtrucken vid arbetsplatsen. Kemiitti 510-sprängämnet kan vid behov också levereras utan AN tillsats. Kemiitti 510–sprängämnet levereras från Kemiittistationer i Urjala, Talvivaara och Vihtavuori, max 12 ton i taget.

Mer information fås av Forcits tekniska service.