• Swedish

Forprime 1700 är en booster som innehåller nitroglykol och ammoniumnitrat. Den lämpar sig för användning i dagbrott med emulsionssprängämnen eller Anfos i stora borrhåll (när diameter är > 70 mm). Produkten är packad i ett tätt och hållbart plastskal, vars ljusröda färg syns på långt håll. Boosterns förpackning är lämplig för att bära. Forprime 1700 fungerar i hård kyla och i vatten ända upp till 50 meters djup.