• Swedish

Fordyn-dynamit är ett formbart plastiskt sprängämne, som ger stora energimängder. Tack vare Fordyns egenskaper används produkten bl.a. som bottenladdning vid ovanjordssprängningar och för olika underjordsprängningar. Fordyn lämpar sig även inom områden som undervattenssprängning samt för sprängningsarbeten där mycket små kvantiteter används och hög precision på sprängämnet krävs. Viktigt är att sprängämnet omsluter botten på sprängkapseln för att säkerställa en fullgod initiering av produkten.

Formbarhet och stor specifik vikt (1,5 kg/dm3) möjliggör hög specifik laddning. Fordyn har även mycket god vattenresistens: dess största användnings djup i vatten är 25m. Dessutom tillverkar Forcit enligt beställning H-dynamit, som är speciellt avsett för djup undervattensbrytning. H-dynamiten fungerar tillförlitligt ända ner till 50 meters djup.