• Swedish

Anfo är en blandning av prillad ammoniumnitrat och brännolja. Anfo används som sprängämne vid massbrytning, utanför bebodda områden i pipladdningar och tunnelbrytningar. Anfo har utvecklats till flera olika kvaliteter förutom vanlig Anfo.

Anfo (säcken med vitt botten) är inte vattenresistent, så den kan inte användas i vattenhål (densitet c. 0,9-0,95 kg/dm3).

Anfo WR (säcken med blått botten) motstår vatten rätt bra.
Anfo WR kan laddas i vattenhål, efter att man blåst bort vattnet ur hålet före laddningen (densitet c. 0,9-0,95 kg/dm3).