• Swedish

Shockstar (IndetShock) är ett tändningssystem utan el (shock tube system) som är tillverkad av Austin Detonator, och har funnits på marknaden sedan år 1993. Tack vare en lång produktutveckling är den ett tryggt, precist och säkert sprängkapselsystem. Vi importerar följande sprängkapseltyper: IndetShock MS 25/50, Shockstar kopplingsstycke med fördröjning och Shockstar sprängkapsel/kopplingsstycke-kombination.

Det nya Shockstar-kopplingsstycket är en mycket användarvänlig produkt, som medför betydlig tidsbesparing då salvan är kopplad. Kopplingsstyckets uppbyggnad eliminerar splittrets skärmöjligheter och gör den säkrare att använda i fält. Shockstar kopplingsstycken har nio olika fördröjningsmöjligheter (0, 9, 17, 25, 33, 42, 67, 100, 200 ms).

Shockstar kopplingsstycket är speciellt planerat för ytfördröjningsanknytningar. De används för att tända Indetshock TS-sprängkapslar och för att framföra sprängningsimpuls till nästa kopplingsstycke. Tändröret består av två huvudsakliga delar: plastklämman och sprängkapseln med ledningslang. Till Shockstar kopplingsstycket kan upp till åtta ledningslangar kopplas. Vid användning av Shockstar bunttändaren kan upp till 20 ledningsslangar kopplas in.

SDB Austin Shockstar MS

SDB Austin Shockstar Connectors

SDB Austin Indetshock / Shockstar 0ms

SDB Austin Indetshock / Shockstar 1100-2000 ms 

SDB Austin Indetshock / Shockstar 2500-9000 ms