• Swedish

Krutstubinen Unicord är en flexibel tråd som är flätad av bomullstråd och beklädd med svart polyetenplast.

Krutstubin används huvudsakligen i dimensionsstenbrott och solitära laddningar tillsammans med stubinsprängskapsel. Krutstubinens kärna består av ca 6,1 gram (± 1 g/m) svartkrut per meter och dess brinnhastighet är 120 s/m (± 12 s/m). Användningstemperaturen är -20 … +50°C och vattenresistensen är ca 2 timmar i 10m vattendjup, då trådarnas ändor är placerade på vattnets yta. Krutstubinens livslängd är lång vid torr och sval förvaring.

Före sprängningen måste man alltid fastställa att krutstubinen är användbar. Krutstubinens ände måste skäras vinkelrätt med en vass kniv just innan anknytningen. Stubinsprängkapseln länkas genom att pressa den tätt med stubinen, t.ex. med en godkänd tång eller specialpress.

Stubinsprängskapseln är det äldsta tändningssystemet för sprängämnen. Stubinsprängskapselns sprängstyrka (Nr:8) är densamma som för elsprängkapseln. Sprängkapseln kan användas till alla brytningssprängämnen som är sprängkapselkänsliga.

Sprängkapseln packas i ask om 100 st. För att underlätta hanteringen finns också hållbara plastlådor som packas med 10 sprängkapslar i varje låda. Varje sprängkapsel sätts i eget hål och är på så sätt trygga att transportera och förvara på arbetsplatsen. Sprängkapslarna förvaras dessutom rena och funktionerande.

Krutstubinen är packad i rullar på 250 m, med 4 i en låda (1000 m).