• Swedish

Offshore Kemiitti emulsionssprängämne används vid undervattensbrytning.