• Swedish

K-rörladdningar används vid brytning av blocksten och oftast vid arbeten som kräver mycket försiktiga sprängningar. Sprängämnet innehåller nitroglykol och kiselgur, och är packat i plaströr. Rören är utrustade med skarvbromshylsa, vilket gör det möjligt att placera röret på önskad plats och centrera det i borrhålet. När röret är centrerat, bildas det en luftdyna mellan röret och hålets vägg, som hindrar stenen från att söndras vid explosionen. 17 mm:s K- och KK-rörladdningar finns att få också utan bromshylsa. För att säkerställa detonationsförloppet av Ø 17 mm:s rör rekommenderas användning av detonerande stubin (10 gr/m).