• Swedish

Den detonerande stubinens sprängämne är pentrit. Runt detta har man spunnit två lager av polypropylentråd, och därefter har den spunna tråden beklätts med plast. Detonerande stubin används bl.a. vid stenbrott samt precisions- och slätbrytning, då man vill att flera hål skall detonera momentant. Ofta använder man vid sådana arbeten även så lätt laddning, att detonationen inte fortsätter utan detonerande stubin.

Den PVC-plastbeklädda tråden (Fcord 10) är mycket böjlig och lämpar sig väl att användas vid platser där tråden måste knytas i kalla förhållanden. Tråd beklädd med specialplast (F-cord 10T) har utvecklats för att användas på platser, där det ställs höga krav på renheten på den sprängningsyta som blir kvar. Denna produkts vattenresistens är bättre än de detonerande stubiner som tidigare framställts.