• Swedish

Kemiitti 810 är ett emulsionssprängämne som utvecklats för underjordsbrytning, tunnel- och strossladdning. Kemiitti 810 tillverkas först vid arbetsplatsen i laddbilen, då produkten är pumpad i borrhålet.

Bilens processapparatur omvandlar Forcits levererade matris till sprängämne med hjälp av en kemisk lösning. Hög automatiserad processledning och laddslangens behandling säkerställer laddningsgradens reglering så att den passar användningsområdet. Kemiitti 810 är totalt vattenresistent, och lämpar sig för användning i horisontala borrhål.

Samma metod lämpar sig vid ortdrivningens hela profilladdning lika bra som strossladdning och apparaturen dokumenterar automatiskt varje borrhåls laddade sprängämnesmängd.

Fördelar med Kemiitti 810:

  • Laddningen är lätt och snabb. Alla hål kan laddas med samma emulsion.
  • Verksamhetsområde: Produkten är totalt vattenresistent.
  • Säkerhet: orsakar ingen dammexplosion, vid transport och lagring uppdelas matrisen till oxiderande ämne och matrisen känsliggörs först i borrhålet till sprängämne.
  • Miljövänlig: begränsad mängd hamnar i vattnet

Site Manager Service:

Forcits utvecklade Site manager service är ett tekniskt-ekonomiskt servicepaket som alltid kommer till som en del av Kemiitti 810-laddningssystemet. Site managers är tekniskt utbildade personer med praktisk erfarenhet. Site managers kan fungera som ansvariga ledare, som krävs i explosivförordningen.

Site managers deltar i uppbyggnad, myndighetskontakter och utbildning i anslutning till kundens laddningsprocess. Site managers säkerställer också kemikaliernas användnings- och lagringssäkerhet under användningen, processäkerheten och att apparaturen fungerar.