• Swedish

Forprime är en klenhålsprimer (sprängkapselförstärkare) som framställs av Forcit. Klenhålsprimern lämpar sig som sprängkapselförstärkare vid ortdrivning av Anfo och Kemiitti 810, då man laddar med laddapparat. Produktens orangea hexogenbaserade massa ger den goda egenskaper som sprängkapselförstärkare. Produkten innehåller inte ammoniumnitrat eller nitroglykol, vilket gör att dess användningsegenskaper och hållbarhet är bättre än traditionella dynamitbaserade produkter.

Produktens vattenbeständighet är mycket bra. Forprime är känslig för sprängkapslar ända till -25°C. Vi rekommenderar att man använder 1g sprängkapsel vid upptändning av Forprime.