• Swedish

F-rörladdning har en pulverliknande massa som innerhåller bl.a. nitroglykol och kiselgur. F-rörladdningens huvudsakliga användningsområde är vid slät- och precisionsbrytningar, men den kan också användas i ovanjords- och tunnelbrytningar som kräver precision och lätta laddningar. Då brytningen av slätsprängningsraden utförs med F-rörladdningar, blir bergytans struktur så hel som möjligt och följer den planerade geometrin. Detta medför bl.a. följande fördelar:


  • mindre förbrukning av betong när man gjuter direkt mot bergytan
  • mindre fara för fallande stenar i skärningar och tunnlar
  • minskar skrotnings- och förstärkningsarbetet av väggar och tak
  • mindre strömmotstånd för vattnet i vatten- och avloppstunnlar

  • förlänger bergsstrukturens säkra användarålder

Sprängämnet är packat i plaströr. Rören är utrustade med så kallade skarv- och spärrhylsor, som centrerar rören i borrhålen och hindrar dem att skjuta upp ur hålet. När rören är centrerade, formas det en luftkudde mellan rören och borrhållet, vilket minimerar krosszonen kring borrhålet.