• Swedish
8 maj 2017

Torsdagen den 4 maj sprängdes den enskilt största salvan på riksväg 50 strax norr om Askersund. Salvan som innehöll ca 8 000 kg sprängämne sprängdes helt enligt planerna. Sprängningen skedde vid Pukaberget ca 6 km norr om Askersund och i samband med sprängningen stängdes Riksväg 50 av under delar av förmiddagen. 

Se när största berget vid bygget av nya riksväg 50 sprängs.

Pukaberget var det enskilt största berguttaget i samband med ombyggnationen. Sträckan Rude-Askersund- Åsbro som ombyggnationen omfattar är ca 20,5 km lång sträcka och ingår i Bergslagsdiagonalen (Riksväg 50). Bergslagsdiagonalen är totalt ca 47 mil lång och sträcker sig från Jönköping till Söderhamn. Vägen trafikeras av ca 9 000 fordon per dygn.

Ombyggnationen omfattar en vägsträcka om ca 20,5 km som kommer när den är klar hösten 2018 omfattas av en så kallad 2+1 väg. Ombyggnationen omfattar också 6 nya broar samt breddning av 3 befintliga broar. År 2021 beräknas hela sträckan i Örebro län vara mötesfri. 

 

KORTA FAKTA

• Sträckan är 20,5 km lång

• Den trafikeras av i snitt 9 000 fordon/dygn

• Utbyggnaden kostar cirka 330 miljoner kronor

• Vi bygger 6 nya broar och breddar 3 befintliga

• 2021 är hela väg 50 i länet mötesfri

• Entreprenör är Peab Anläggning AB