Ruutiset är Forcits kundtidning, som publiceras två gånger per år. Tidningen behandlar varje gång aktuella saker och teknisk information till kunder. Tidningen är endast finskspråkig. 

Förslag för tidningens tema eller artiklar kan skickas till redaktionen (forcit(a)forcit.fi). Till samma address kan man skicka information om addressförändringar. 

 

RUUTISET 2-2018

RUUTISET 2-2018

  • Esittelyssä ForDEX -järjestelmäkokonaisuus
  • Räjäytystyönjohtajien pätevyydet kuntoon
  • Forcit International -Laaja toimituskokonaisuus Islantiin

Bläddra tidningen Ladda tidningen
RUUTISET 1-2018

RUUTISET 1-2018

  • Forcitin perustamisesta 125 vuotta
  • Työmaaesittely: Hangon länsisataman laajennus
  • Forcit International -Pohjoismaista osaamista maailmalla
Bläddra tidningen Ladda tidningen