Vår laddningsservice kan beställas i olika klasser efter arbetsplatsens behov. Den mest omfattande innefattar både laddningsplanering, laddning och sprängning. Vår transporttjänst levererar sprängmedlen till arbetsplatsen i rätt tid, säkert och enligt lagar och bestämmelser. Vi hyr ut lagercontainers av olika storlek, samt utrymme i våra egna lagerlokaler för säker förvaring av sprängämnen. Vår tekniska rådgivning betjänar kunderna vid frågor om våra produkter och deras användning.

Laddservice

Laddservice är en bastjänst som Forcit erbjuder sina kunder. Laddservice kan beställas
från servicestationer runtom i Finland.

Läs mera

Teknisk rådgivning

Vi vägleder våra kunder i användningen av våra produkter vid behov både per telefon och på arbetsplatsen.

Läs mera

Utbildning

Vi medverkar aktivt i utbildningen både av personer som är på väg att börja i branschen och av dem som redan arbetar där.

Läs mera

Transport, lagring och licensiering

Vi levererar sprängmedlen till arbetsplatsen i rätt tid, säkert och enligt lagar och bestämmelser.

Läs mera

Nyheter

19 december 2018

Oy Forcit Ab får en ny verkställande direktör

Joakim Westerlund är utnämnd till Oy Forcit Ab:s nya verkställande direktör fr.o.m. 1.4.2019.
Läs mera
18 november 2018

Forprime förändras: nytt namn Forprime 25

Produktförändringar på kommande
Läs mera
12 november 2018

Tillverkningen av REDEX upphör helt och hållet

Alla dimensioner som har varit i bruk bortfaller.
Läs mera
12 november 2018

Alla Anfo-produkter i 20kg säckstorlek

Alla Anfo-produkter finns nu i samma säckstorlek.
Läs mera