7 april 2017

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 24.4.2017 kl. 16.00 på Helsingfors Börsklubb, Fabiansgatan 14 A, 4:e våning, Helsingfors.

På mötet behandlas de ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

 

Vänligen meddela om deltagandet i stämman senast den 18.4.2017 kl. 12.00 till bolagets kontor i Hangö per telefon +358 (0)40 8690 202 eller per e-post pia.holmstrom@forcit.fi

 

Hangö den 7.4.2017
Oy Forcit Ab
Styrelsen

 

Årsberättelsen 2016 finns att läsa och ladda ner på Forcits hemsida

Du kan också be om digital eller tryckt årsberättelse av kommunikationsassistent Pia Holmström på adressen: pia.holmstrom@forcit.fi

 

Obs. I den digitala verksamhetsberättelsens bokslutsbilaga visas avskrivningarna som sammandrag.
En fullständig avskrivningsspecifikation finns till påseende i Oy Forcit Ab:s kontor.