13 januari 2017

Namnändringen berör Austin Detonator S.R.O:s borrhålssprängkapslar d.v.s. den nuvarande Indetshock-serien. Ändringarna påverkar inte produktegenskaper, utan enbart namnet ändras. För kunderna syns namnändringen främst på produkternas förpackningar. Se tabellen nedan:

 

Nuvarande namn

Nytt namn

Indetshock MS 25/50

Shockstar MS

Indetshock TS

Shockstar TS

Indetshock TS-1

Shockstar TS-1 (1 g)

Indetshock MS 25/50-1

Shockstar MS-1 (1 g)