Norway

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar

Sweden

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar
  • Sprängteknisk rådgivning och uppföljning
  • Sprängteknisk utbildning

Finland

  • Syneförrättning, riskanalyser och vibrationsisolering
  • Vibrations-, luftstötvågor-, buller- och övriga omgivningsmätningar
  • Sprängteknisk rådgivning, uppföljning, undersökning och utbildning

Nyheter

19 december 2018

Oy Forcit Ab får en ny verkställande direktör

Joakim Westerlund är utnämnd till Oy Forcit Ab:s nya verkställande direktör fr.o.m. 1.4.2019.
Läs mera
18 november 2018

Forprime förändras: nytt namn Forprime 25

Produktförändringar på kommande
Läs mera
12 november 2018

Alla Anfo-produkter i 20kg säckstorlek

Alla Anfo-produkter finns nu i samma säckstorlek.
Läs mera
12 november 2018

Tillverkningen av REDEX upphör helt och hållet

Alla dimensioner som har varit i bruk bortfaller.
Läs mera