• Norwegian

Kemix A er et emulsjonssprengstoff med tilsetning av aluminium for å høyne detonasjonsenergien.

Kemix A-patroner kan brukes til all typer sprengning som for eksempel bunn- og pipeladning. Patroner over Ø 40 mm kan brukes som primer for Anfo og Kemiitti. Takket være produktets utmerkede vannbestandighet og egenvekt egner patronene seg vel til sprengningsarbeider der sprengstoffet utsettes for påvirkning av vann. Kemix A løser seg ikke opp i vann og er derfor et miljøvennlig sprengstoff som også har god kuldebestandighet. Patronene kan lades direkte i vannfylte hull, men vi anbefaler ikke at patronen slippes fritt ned i vannet fra over 10 m høyde. Kemix A-patronenes største anvendelsesdybde i vann avhenger av patronstørrelsen: Hvis diameteren er minst Ø 40 mm, er den største dybden 25 meter. Når diameteren er Ø25mm – Ø36mm, er den største anvendelsesdybden i vann opp til 80 meter.