• Norwegian

OVERJORDSSPRENGNING

Kemix- og Kemix A-rørladningene er emulsjonsrørladninger med egenskaper som for det meste minner om Kemix A-patronene. Kemix- og Kemix A-rørladningene er beregnet på alle typer sprengninger der man vil ha en nøyaktig mengde sprengstoff i borehullet. De egner seg utmerket til slett- og presisjonssprengning både ved overjordssprengning og tunneldriving.

Kemix- og Kemix A-rørladningene er vann- og kuldebestandige. De fremstilles i seks forskjellige dimensjoner. Takket være utvidelsen i den ene enden av rørene kan de raskt og enkelt kobles sammen. Når rørene kobles sammen, oppnås en sikker detonasjon, og de henger godt sammen. Kemix 17 x 1000-rørladningene avviker fra Kemix A-rørladningene ved at de ikke inneholder aluminium. Disse 17 mm Kemix-rørladningene kan også fås med en separat sperrehylse. Den største anvendelsesdybden for Kemix- og Kemix A-rørladningene er 80 meter i vann. 

Til initiering kan man bruke fenghette eller minst 10 gram detonerende lunte, f.eks. F-Cord 10.

UNDERJORDSBRYTNING

Kemix- og Kemix A-rørladningene er emulsjonsrørladninger med egenskaper som for det meste minner om Kemix A-patronene. Kemix- og Kemix A-rørladningene er beregnet på alle typer sprengninger der man vil ha en nøyaktig mengde sprengstoff i borehullet. De egner seg utmerket til slett- og presisjonssprengning både ved overjordssprengning og tunneldriving.

Kemix- og Kemix A-rørladningene er vann- og kuldebestandige. De fremstilles i seks forskjellige dimensjoner. Takket være utvidelsen i den ene enden av rørene kan de raskt og enkelt kobles sammen. Når rørene kobles sammen, oppnås en sikker detonasjon, og de henger godt sammen. Kemix 17 x 1000-rørladningene avviker fra Kemix A-rørladningene ved at de ikke inneholder aluminium. Disse 17 mm Kemix-rørladningene kan også fås med en separat sperrehylse. Den største anvendelsesdybden for Kemix- og Kemix A-rørladningene er 80 meter i vann. 

Til initiering kan man bruke fenghette eller minst 10 gram detonerende lunte, f.eks. F-Cord 10.