• Norwegian

Kemiitti 510 og Kemiitti 610 er emulsjonssprengstoff som er utviklet for overjordssprengning. Vi leverer produktene til arbeidsplassen pumpet i borehullene.

Ved bruk av Kemiitti-produktene drar man nytte av høy effektivitet. Kemiitti tåler vann og ved pumping, trenger det vannet ut av hullene.

Kemiitti produseres og leveres i den mengde som ønskes. Produktenes svake vannløselighet og et velutført ladningsarbeid belaster miljøet så lite som mulig. Også behovet av forskjellige sprengstoffer på pall minsker betydelig.

Kemiitti 610-emulsjonen produseres på fabrikken og sensiteres til sprengstoff i borehullet og kan også ha tilsetning av prills. Det ar for tiden ingen slike stasjoner i Sverige eller Norge.