• Norwegian

Kemiitti 510 og Kemiitti 610 er emulsjonssprengstoff som er utviklet for overjordssprengning. Vi leverer produktene til arbeidsplassen pumpet i borehullene.

Ved bruk av Kemiitti-produktene drar man nytte av høy effektivitet. Kemiitti tåler vann og ved pumping, trenger det vannet ut av hullene.

Kemiitti produseres og leveres i den mengde som ønskes. Produktenes svake vannløselighet og et velutført ladningsarbeid belaster miljøet så lite som mulig. Også behovet av forskjellige sprengstoffer på pall minsker betydelig.

Kemiitti 510-emulsjonen produseres på ladetrucken med de råvarer den bringer med seg. Prillmengden kan være høyst 30. Kemiitti 510 leveres fra råvarestasjonene i Karlskoga, Enköping, Lycksele og Svelgen. Fra Lycksele og Svelgen kan det leveres inntil 13 tonn per tur. Fra Karlskoga og Enköping kan det leveres inntil 23 tonn per tur med henger.