• Norwegian

Anfo er basert på en blanding av prillet ammoniumnitrat og mineralolje.

Anfo brukes som pipeladning over jord og ved tunnellbryting hvor forholdene tillater det.

Anfo er ikke vannbestandig, så det skal ikke brukes i vannfylte hull. Tettheten er ca. 0,87–0,95kg/dm3.

Anfo WR tåler fukt relativt godt. Anfo WR kan lades i vannfylte hull dersom vannet fjernes fra hullene før ladning. Tettheten for Anfo WR er ca. 0,85–0,95kg/dm3.

Anfo up-hole sitter bedre i oppadrettede hull takket være et tilsetningsstoff. Anfo up-hole brukes hovedsakelig til produksjonsbrytning i gruver. Anfo up-hole har en tetthet på ca. 0,9kg/dm3.

Anfo 800 har en lavere egenvekt, men på den andre side en anelse høyere detonasjonshastighet enn vanlig Anfo. Disse egenskapene kan utnyttes ved både tunnel- og overjordsbryting. Den oppnådde fordelen er en minsket ladningsgrad og derigjennom en besparelse i sprengstoffkostnadene. Anfo 800s tetthet ca. 0,8kg/ dm3.

Alle Anfo-kvaliteter krever en primer for initiering. Egnede initialladninger er for eksempel Redex-, Fordyn-, Kemix A- eller Forprime-primere. Detonerende lunte anbefales ikke for hull som lades med Anfo.