• Norwegian

Fordyn-dynamitt er et formbart (plastisk) sprengstoff som inneholder nitroglykol og ammoniumnitrat. Fordyn egner seg til alle slags sprengninger under alle normale forhold. Takket være Fordyns egenskaper brukes det særlig ved undervannssprengning, som bunnladning, grøftesprengning og sprengning i tettsteder. Formbarheten og den store egenvekten (~1,5kg/dm3) muliggjør høy spesifikk ladning. Fordyn har også god vannbestandighet: Den største dybden for produktet i vann er 25 meter.