• Norwegian

Forcit importerer franske Davey Bickfords elektroniske tennere. De har samme mål og styrke som tradisjonelle tennere, men den pyrotekniske forsinkelsessatsen er erstattet med et kretskort. Takket være dette kan tennerens forsinkertid bestemmes med et millisekunds nøyaktighet.

Systemet omfatter foruten de elektroniske tennerne en tenn- og programmeringsenhet som brukes til å fastsette forsinkertidene allerede på forhånd eller ved kobling. Det betyr at man bare trenger å lagre én type tennere på arbeidsplassen.

Daveytronic-systemet fås i to versjoner: Daveytronic OP og Daveytronic SP. Tennerne er systemspesifikke. I begge systemene kan tennernes forsinkertid bestemmes med ønskede intervaller mellom 0 og 14000ms. Til begge systemene kan man skaffe et trådløst tennapparat. Systemene skiller seg fra hverandre ved at SP-systemet i en tenning kan omfatte i alt 1500 tennere og hele 3000 tennere hvis man bruker tilleggsutstyr. I OP-systemet kan man sprenge 300 tennere om gangen og 500 på det meste. Dessuten kan man med SP-systemet utføre sprengningen over WLAN.

Tennerne parallellkobles til stamlinjen, og systemet kontrollerer både tennerens og linjens funksjon før tennaparat. Tennerene kan bare tennes med systemets eget tennapparat. Sprengningsordre til hele salvens tennere gis samtidig med en kode fra tennapparatet, hvoretter klokkebrikken i hver tenner tar hånd om sin egen spesifikke tidsinnstilling. På denne måten kan effekten fra de første detonerende hullene eller for eksempel bergbevegelse ikke påvirke de følgende tennerens funksjon. Systemet er beskyttet mot ytre forstyrrelser.

Finnes med ledningslengder på 6m, 8m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m og 40m.

Produsentene av elektroniske tennere forutsetter at alle brukere får tilstrekkelig brukerutdanning.

 

Mer informasjon om systemet:

Daveytronic SP 

Daveytronic UG system 

Daveytronic OP/OPW