• Norwegian

De elektriske tennerene Firex A (III/ VA) produseres for Forcit av Austin Detonator S.R.O. på fabrikkene i Tsjekkia. Disse egner seg utmerket til våre nordiske forhold.

Firex A-tenneren har elektriske egenskaper som tilhører gruppe C og klasse 3, dvs. man snakker i Norge om en VA-tenner. Tennerens ledninger er lyseblå og gule. Den samlede resistens er 3,6Ω ±0,3Ω uavhengig av lengden på ledningen.

Alle Firex A-tennere er forsynt med koblingshylse, som gjør det lettere å sammenkoble ledningene, og samtidig beskytter den koblingen mot lekkasje og ytre påvirkning.

Koblingshylsen er utstyrt med en identifiseringslapp som er merket med forsinkelsesnummer, ­ type og klasse fenghette, brenntid, ledningslengde, CE-merke og produsentkode samt en matrisekode for optiske lesere. Dessuten angir fargen på koblingshylsens nedre del ledningslengden: gul 4 m, blå 6 m og grønn 10m.