• Norwegian

Indetshock/Shockstar er et ikke-elektrisk tennsystem som er utviklet av Austin Detonator os som har vert i markedet siden 1993. Takket være et sikkert og pålitelig tennsystem.

Tennsystemet består av Indetshock MS-tennere og Shockstar koblingsblokker som er overflateforsinkere.

Den nye Shockstar-koblingsblokken er et brukervennlig produkt som er tidsbesparende ved kobling av salva. Koblingsblokken har to hovedkomponenter; en plastkobling og en tenner med tennslange. Plastkoblingen forhindrer at splinter fra tenneren kan skade tennsystemet.

BUNCH Connector-buntopptenneren er beregnet til å tenne opp til 20 slanger. Tenneren i buntopptenneren er sterkere enn tenneren i koblingsblokkene og kan derfor tenne opp detonerende lunten i buntopptenneren. Forsikre deg om at det ikke er slanger som ikke tilhører bunten nærmere enn 20 cm fra detonerende lunta.

SHOCKSTAR Connector-koblingsblokker kan fås i ni forsinkelser (0, 9, 17, 25, 33, 42, 67, 100 og 200 ms) og med opp til åtte forskjellige ledningslengder.

SDB Austin Shockstar MS

SDB Austin Shockstar Connectors ( Bunch, Surface)

SDB Austin Shockstar MS 25/50 0ms

SDB Austin Shockstar TS 25-1000 ms

SDB Austin Shockstar TS 1100-2000 ms

SDB Austin Shockstar TS 2500-9000 ms