• Norwegian

Kruttlunten Unikord er en fleksibel lunte som er vevd av bomullstråd og kledt med svart polyetenplast.

Kruttlunte brukes først og fremst i tunnel for opptenning av salvene, i blokksteinbrudd og som enslige ladninger med fenghette. Kruttluntens kjerne består av ca. 6,1 g/m ± 1 g/m svart krutt, og dens brennhastighet er 120s/m ±12s/m. Bruks­ temperaturen er -20 °C – +50 °C, og vannbestandigheten er 2 timer på 10 meters dyp, forutsatt at endene er plassert oven overflaten. Kruttluntens levetid er lang ved tørr oppbevaring.

Bergsprengeren må alltid før sprengning kontrollere at kruttlunten er anvendbar. Kruttluntens ende må skjæres vinkelrett med en kvass kniv like før påsetting av fenghette. Fenghetten festes ved å presse den tett mot lunten med en egnet tang eller spesialpresse.

Fenghetten er det eldste tennsystemet for sprengstoff. Fenghettens sprengstyrke er den samme som for elektriske fenghetter, så den kan brukes til å sprenge alle andre sprengstoff enn bulksprengstoff, så som Anfo og Kemiitti.

Fenghettene er pakket i esker à 100 stk. For å underlette håndteringen finnes det også holdbare plastkasser som pakkes med 10 fenghetter i hver kasse. Hver fenghette settes i et eget hull og kan på den måten transporteres og opp­bevares sikkert på arbeidsplassen. Dessuten holdes fenghettene rene og funksjonssikre.

Kruttlunten er pakket i ruller på 250 m, med 4stk. ruller/kasse (1000m).