• Norwegian

Offshore Kemiitti er et aluminert emulsjonssprengstoff som skal la­des med ladeutstyr, og som i stadig større grad erstatter dynamitt ved undervanns­sprengning. Det er et lettanvendelig og sikkert sprengstoff som er tilpasset arbei­de på plattformen. Offshore Kemiitti fun­gerer ned til 50 m dyp. Offshore Kemiitti krever en effektiv primer som Fordyn- el­ler Redex-dynamitt. Disse er garantert ned til 25 m. For vanndyp ned til 50 m, anbefaler vi Forprime 1700 som er garan­tert til 50 m. For undervannssprengning i liten skala anbefaler Forcit Fordyn- eller Redex-dynamitt.

Fordeler Med Offshore Kemiitti

  • Stoffets tetthet
  • Styrke
  • Vannbestandighet
  • Sikker å håndtere
  • Miljøvennlig

Metodens Egenskaper

  • Sikker fremstilling, transport, lag­ring og bruk: produktene leveres i 1 000 kg IBC-containere
  • Raskere og enklere ladningsarbeid
  • Nøyaktig og dokumenterbar ladningsmengde
  • Funksjonssikkert og kostnadseffektivt utstyr
  • Mulighet til delvis å automatisere ladningen