• Norwegian

K-rørladningene har et pulverlignende sprengstoff som inneholder blant annet nitroglykol og kiselgur. K-rørladningene brukes til brytning av blokkstein ved steinbrudd og i sin alminnelighet til arbeider som krever en svært svak ladning.

Sprengstoffet er pakket i plastrør. Rørene er utstyrt med sperrehylser som sentrerer rørene i borehullet og hindrer dem i å komme ut av hullet. Når røret er sentrert, dannes en jevn luftgardin mellom røret og veggen, noe som på sin side minsker knusing av steinen.

K-rørladningene finnes også uten sperrehylse.

Rørladningene er kuldebestandige, men ikke helt vannbestandige.

Detonerende lunte må brukes sammen med K-rørladninger for å sikre detonasjon. Rørladningene initieres som regel med detonerende lunte slik at flere tilstøtende hull detonerer samtidig. På denne måten oppnås et bedre brytningsresultat enn uten detonerende lunte.