• Norwegian

Sprengstoffet i detonerende F-cord 10-lunten er penthrite. Rundt dette har man spunnet to lag polypropylentråd, og den spunne tråden er belagt med plast.

Detonerende lunte brukes blant annet i steinbrudd og ved presisjons- og slettsprengninger når man vil at flere hull skal detonere momentant.

Den plastbelagte lunten (F-cord 10) er svært bøyelig og egner seg vel til steder der man må knyte lunten under kalde forhold. Lunten som er belagt med spesialplast (F-cord 10 T), er utviklet for steder der det stilles strenge krav til ren­ heten på den gjenværende sprengningsflaten.

Ved regn eller ellers våte forhold må man påse at enden på lunta blir forseilet med fett eller lignende eller holdes tørr.