• Norwegian

Forprime er en primer som produseres av Forcit. Den egner seg som primer ved tunneldriving med Anfo og Kemiitti 810 når man lader med ladeutstyr. Produktets oransje hexogenbaserte sprengmasse garanterer gode detonatoregenskaper. Produktet inneholder ikke ammoniumnitrat eller nitroglykol, så dets bruksegenskaper og holdbarhet er bedre enn for tradisjonelle dynamittbaserte produkter.

Produktets vannbestandighet er svært god, og produktet er sensitivt for fenghetter helt ned til -25 °C.

De fenghetter Forcit importerer for tunneldriving, egner seg til bruk med Forprime.