• Norwegian

F-rørladningene har et pulverlignende sprengstoff som inneholder blant annet nitroglykol og kiselgur. F-rørladningenes viktigste bruksområde er slett- og presisjonssprengninger, men de kan også brukes til andre overjord- og tunnelsprengninger som krever presisjon og forsiktig lading.

Når sprengning utføres med F-rørladninger, blir bergflatens struktur så hel som mulig og følger den planlagte geometrien. Dette gir blant annet følgende fordeler:

  • Mindre forbruk av betong når man støper direkte mot bergflaten
  • Mindre risiko for fallende steiner i skjæringer og tunneler
  • Minsket sikring og rensk av vegger og tak
  • Mindre strømmotstand for vannet i vann- og avløpstunneler
  • Forlenget sikker driftstid for berg­ strukturen

Sprengstoffet er pakket i plastrør. Rørene er utstyrt med sperrehylser som sentrerer rørene i borehullet og hindrer dem i å skytes ut av hullet. Når røret er sentrert, dannes en luftgardin mellom røret og veggen, noe som minsker knusing.