Vi har i dag en sterk, operativ organisasjon med hovedbase i Nora/Karlskoga. Herfra styres og supporteres all virksomhet i Sverige og Norge, vår Skandinaviske organisasjon.

Alle ressurser, både personell og utstyr skal disponeres der hvor det er størst behov uavhengig av landegrenser.
Vi ansetter personell i Norge i takt med de etableringer vi gjør, men disse vil operativt tilhøre vår Skandinaviske organisasjon med den support den kan gi.

Pr i dag består vår Skandinaviske organisasjon av ca 50 personer.

Ledige stillinger
Kunne du være interessert i å jobbe i Forcit? Du kan sende inn din CV på vår rekruteringsside.

Nyheter

12 November 2018

Production of REDEX will end this year

Both dimensions will drop out as storages become empty
Read more
12 November 2018

ANFO products in 20kg packages

All ANFO products are now in the same package size.
Read more
4 May 2018

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB för sprängning och leverans av sprängmedel till gruvan i Kaunisvaara
Read more
16 March 2018

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
Read more

Ledige stillinger

Alla jobber →
Forcit Sweden AB / Karlskoga

Internansökan

Vi söker en person till emulsionsfabrik/lager i Karlskoga